ऐतिहासिक गोरखा दरबारको जीर्णोद्धार

भूकम्पले क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक गोरखा दरबारको जीर्णोद्धार सुरु गरिँदै ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक गोरखा दरबारको जीर्णोद्धार सुरु गरिँदै ।

ताजा अपडेट